TWOJA REKLAMA W AUTOBUSACH MZA!

0

/

0

MONITORÓW

AUTOBUSÓW

DLACZEGO MY?

PORUSZAMY REKLAMY W CAŁEJ WARSZAWIE I OKOLICACH

RZUCAMY SIĘ W OCZY

ZDECYDUJ

7/14/21/28

10/15/20/30

DNI
SEKUND

TWOJA REKLAMĘ W HALO WARSZAWO! MOŻE ZOBACZYĆ NAWET MILION PASAŻERÓW DZIENNIE

KAMPANIA
KOMERCYJNA
Kampania NIEKOMERCYJNA

Uprawnionymi podmiotami do skorzystania z cen specjalnych w ramach przedsięwzięć niekomercyjnych są:

  • jednostki i podmioty zależne od m.st. Warszawy;
  • jednostki i podmioty zależne od gmin i powiatów, gdzie Zarząd Transportu Miejskiego jest organizatorem transportu zbiorowego;
  • jednostki i podmioty zależne od samorządu terytorialnego woj. mazowieckiego;
  • jednostki kultury, instytuty, a także podmioty realizujące działalność kulturalną i oświatową, mające siedzibę na terenie woj. mazowieckiego (w szczególności: teatry, muzea, uczelnie wyższe);
  • organizacje pozarządowe (NGOs) przy kampanii reklamowej związanej z realizacją celów statutowych;
  • komitety wyborcze zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą.

Pobierz cennik

POJEDŹ Z NAMI
Masz pytania?

zadzwoń: 22 568 75 83/27
lub napisz: reklama@mza.waw.pl

Copyright © 2021 Miejskie Zakłady Autobusowe. All rights reserved.